Tepelné čerpadlo pre ohrev bazéna vzduch-voda

tepelné čerpadlo bazen vzduch voda

Ohrev bazénov je dôležitým aspektom zabezpečenia príjemného a komfortného plávania počas celej sezóny. Jedným z najefektívnejších spôsobov ohrevu je využitie tepelných čerpadiel vzduch-voda, ktoré dokážu účinne prenášať teplo z okolitého vzduchu do bazénovej vody. Tieto čerpadlá sú ekologické, energeticky efektívne a ponúkajú dlhodobé úspory prevádzkových nákladov.

Ako vybrať najlepšie tepelné čerpadlo typu vzduch voda pre bazén

V tomto článku sa budeme zaoberať výberom a odporúčaním vhodného tepelného čerpadla pre ohrev bazéna vzduch-voda. Dôležité faktory pri výbere zahŕňajú veľkosť bazéna, efektivitu a energetickú účinnosť čerpadla, ako aj klimatické podmienky a umiestnenie čerpadla. S cieľom uľahčiť čitateľom výber, poskytneme porovnanie troch tepelných čerpadiel od spoločnosti Marimex, ktoré sú široko dostupné a známe svojou kvalitou.

V prvom kroku sa budeme venovať veľkosti bazéna a tepelnému výkonu čerpadla. Ukážeme vám, ako vypočítať tepelný výkon potrebný na ohrev bazénovej vody v závislosti od objemu bazéna. Ďalej sa budeme zaoberať efektivitou a energetickou účinnosťou čerpadiel, kde sa dozviete o sezónnej účinnosti a sezónnom koeficiente výkonu. Taktiež nezabudneme na klimatické podmienky a odporučené umiestnenie čerpadla pre zabezpečenie optimálneho výkonu.

Faktory pri výbere tepelného čerpadla pre ohrev bazéna

Veľkosť bazéna a tepelný výkon čerpadla

 1. Výpočet tepelného výkonu podľa objemu bazéna: Pri výbere tepelného čerpadla je dôležité zohľadniť veľkosť bazéna a tepelný výkon potrebný na ohrev vody. Výkon čerpadla sa udáva v kilowattoch (kW) a závisí od objemu bazéna. Vo všeobecnosti sa odporúča približne 1 kW tepelného výkonu na každých 25 m3 bazénovej vody. Pre presnejší výpočet je možné použiť nasledujúci vzorec:

Tepelný výkon (kW) = Objem bazéna (m3) / 25

 1. Dôležitosť správneho dimenzovania čerpadla: Správne dimenzovanie tepelného čerpadla je kľúčové pre jeho efektívny výkon a účinnosť. Pri výbere čerpadla sa odporúča zvoliť taký tepelný výkon, ktorý zodpovedá potrebnému ohrevu bazéna, ale zároveň nie je príliš prekapacitovaný. Príliš veľké čerpadlo môže viesť k častému cyklovaniu a nižšej efektivite.

Efektivita a energetická účinnosť

 1. Sezónna účinnosť (SEER) a sezónny koeficient výkonu (COP): Pri výbere tepelného čerpadla je dôležité venovať pozornosť jeho efektivite a energetickému výkonu. Sezónna účinnosť (SEER) a sezónny koeficient výkonu (COP) sú hodnoty, ktoré vyjadrujú efektivitu čerpadla. Vyššie hodnoty SEER a COP znamenajú lepšiu účinnosť. SEER hodnota vyjadruje chladenie a COP hodnota vyjadruje ohrev. Pri výbere čerpadla je vhodné zvoliť model s čo najvyššími hodnotami SEER a COP pre úsporu energie a nižšie prevádzkové náklady.
 2. Význam nízkeho spotrebovaného výkonu pre úsporu energie: Spotreba energie je dôležitým aspektom pri ohreve bazéna. Tepelné čerpadlá s nižším spotrebovaným výkonom sú energeticky efektívnejšie a prispievajú k úspore energie a nižším nákladom na prevádzku. Tepelné čerpadlá s nižším spotrebovaným výkonom využívajú energetické zdroje efektívnejšie, čo vedie k zníženiu spotreby elektrickej energie. Tým pádom sa znižujú prevádzkové náklady spojené s ohrevom bazéna. Nižšia spotreba energie tiež prispieva k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie, pretože sa redukuje emisia skleníkových plynov.

Zvolením tepelného čerpadla s nízkou spotrebou energie získate komfortné plavanie v bazéne bez vysokých nákladov na prevádzku. Pri výbere je dôležité zvážiť nielen cenu samotného čerpadla, ale aj jeho energetickú účinnosť a dlhodobé náklady na prevádzku. Správne dimenzované a energeticky úsporné tepelné čerpadlo vám poskytne spoľahlivý a efektívny systém ohrevu bazéna, ktorý vám umožní využívať váš bazén počas celej sezóny bez zbytočných finančných nákladov.

Klimatické podmienky a umiestnenie čerpadla

 1. Vplyv teploty vzduchu na výkon čerpadla: Teplota vzduchu má významný vplyv na výkon tepelného čerpadla. Vzduch slúži ako zdroj tepla pre čerpadlo, a preto je dôležité zvážiť klimatické podmienky v oblasti, kde sa bazén nachádza. Tepelné čerpadlá vzduch-voda majú najlepší výkon pri miernych a teplých teplotách vzduchu. V extrémne chladných podmienkach môže výkon čerpadla klesať, čo môže mať vplyv na jeho účinnosť.
 2. Odporúčané umiestnenie čerpadla pre optimálny výkon: Správne umiestnenie tepelného čerpadla je kľúčové pre dosiahnutie jeho optimálneho výkonu. Pri umiestňovaní čerpadla je dôležité zvoliť miesto, kde bude dostatok prívodu vzduchu a nebudú ho obmedzovať prekážky. Odporúča sa umiestniť čerpadlo na dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. To pomáha zabezpečiť, že čerpadlo bude mať dostatok prístupu k vzduchu a nebude prehrievať.

Tieto základné faktory pri výbere tepelného čerpadla pre ohrev bazéna, ako je veľkosť bazéna a tepelný výkon, efektivita a energetická účinnosť čerpadla, a klimatické podmienky a umiestnenie čerpadla, sú dôležité pri výbere správneho modelu. Prihliadnutie na tieto faktory vám pomôže vybrať čerpadlo, ktoré bude najefektívnejšie a najvhodnejšie pre váš bazén. Nezabudnite tiež konzultovať s odborníkom alebo dodávateľom, ktorý vám môže poskytnúť ďalšie informácie a odporúčania pri výbere tepelného čerpadla pre váš bazén.

Porovnanie tepelných čerpadiel Marimex pre ohrev bazéna

Porovnanie troch tepelných čerpadiel pre ohrev bazéna od spoločnosti Marimex – Premium 3500, Premium 5000 a Premium 8000 – vám pomôže pri výbere vhodného modelu pre vaše potreby. Tieto čerpadlá sa líšia v niektorých kľúčových parametrách, ktoré je dôležité zvážiť.

Tepelný výkon

 • Premium 3500: Tepelný výkon 3,5 kW.
 • Premium 5000: Tepelný výkon 5 kW.
 • Premium 8000: Tepelný výkon 8 kW.

Pri výbere medzi týmito čerpadlami je dôležité zohľadniť veľkosť vášho bazéna a potrebný tepelný výkon. Ak máte väčší bazén, s vyšším objemom vody, budete potrebovať čerpadlo s vyšším tepelným výkonom, aby ste dosiahli požadovanú teplotu vody.

Efektivita a energetická účinnosť:

 • Premium 3500: Sezónny koeficient výkonu (COP) 5,3, Sezónna účinnosť (SEER) 6,3.
 • Premium 5000: COP 5,3, SEER 6,2.
 • Premium 8000: COP 6,1, SEER 6,2.

Všetky tieto čerpadlá majú podobné hodnoty SEER a COP, čo znamená, že sú energeticky efektívne a ponúkajú dobrú úroveň účinnosti. Pri porovnaní týchto parametrov je dôležité zvážiť aj ostatné faktory, ako sú preferované funkcie, či klimatické podmienky vo vašej oblasti.

Ďalšie funkcie a vlastnosti

Každé tepelné čerpadlo má svoje špecifické funkcie a vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť váš výber:

 • Premium 3500: Jednoduchá inštalácia, tichý chod.
 • Premium 5000: Integrovaný časovač, funkcia automatického odmrazovania.
 • Premium 8000: Vstavaný ventilátor s automatickým riadením rýchlosti, možnosť ovládania pomocou mobilnej aplikácie.

Tieto dodatočné funkcie a vlastnosti môžu prispieť k lepšej ovládateľnosti, komfortu a jednoduchšej údržbe tepelného čerpadla.

Pri porovnaní týchto troch modelov tepelných čerpadiel od spoločnosti Marimex je dôležité zvážiť vaše konkrétne potreby, veľkosť bazéna a požadovanú teplotu vody.

Veľkosť bazéna

 • Veľkosť bazéna do 15 m3 – Ak máte menší bazén a potrebujete základné ohrevné riešenie, čerpadlo Premium 3500 môže byť vhodnou voľbou. Ponúka dostatočný tepelný výkon a základné funkcie pre spoľahlivý chod.
 • Veľkosť bazéna do 22 m3 – Pre stredne veľké bazény a vyššie tepelné nároky môže byť lepšou voľbou čerpadlo Premium 5000. Jeho vyšší tepelný výkon a funkcie ako integrovaný časovač a automatické odmrazovanie prispievajú k zvýšenému komfortu a jednoduchšej obsluhe.
 • Veľkosť bazéna do 35 m3 – Ak máte veľký bazén a vyžadujete výkonné a plne vybavené čerpadlo, čerpadlo Premium 8000 je ideálnou voľbou. S jeho vyšším tepelným výkonom, vstavaným ventilátorom s automatickým riadením rýchlosti a možnosťou ovládania pomocou mobilnej aplikácie poskytuje pokročilé funkcie a maximálny komfort.

Pri výbere tepelného čerpadla z Marimexu je tiež dôležité zvážiť kvalitu a spoľahlivosť značky. Marimex je známy výrobca bazénových produktov s dlhoročnou skúsenosťou a spoľahlivými výrobkami.

Najčastejšie otázky – tepelné čerpadlá pre bazény

 1. Aká je očakávaná životnosť tepelného čerpadla pre bazén?

Očakávaná životnosť tepelného čerpadla pre bazén závisí od viacerých faktorov, vrátane kvality výrobku, správnej inštalácie a pravidelného údržby. Všeobecne sa očakáva, že tepelné čerpadlá pre bazény majú životnosť približne 10 až 15 rokov. Správnou starostlivosťou a údržbou je možné predĺžiť ich životnosť.

 1. Je potrebné vykonať nejakú údržbu tepelného čerpadla a ak áno, aké sú potrebné kroky?

Tepelné čerpadlá pre bazény vyžadujú pravidelnú údržbu, ktorá zahŕňa kontrolu a čistenie filtrov, skontrolovanie a prípadné čistenie tepelného výmenníka a ventilátora, kontrolu chladiva a monitorovanie výkonu čerpadla. Odporúča sa tiež pravidelné overovanie a úprava chémií bazénovej vody. Presné pokyny a frekvencia údržby sú uvedené v návode od výrobcu.

 1. Ako sa tepelné čerpadlá líšia od iných foriem ohrevu bazénov, ako sú solárne systémy alebo plynové ohrievače?

Tepelné čerpadlá pre bazény sa líšia od solárnych systémov a plynových ohrievačov v spôsobe, akým získavajú teplo. Tepelné čerpadlá využívajú energiu zo vzduchu, vody alebo zeme a transformujú ju na teplo pre ohrev bazénovej vody. Na rozdiel od solárnych systémov nepotrebujú slnečné žiarenie a sú efektívne aj pri zatiahnutej oblohe. Na rozdiel od plynových ohrievačov nepotrebuje tepelné čerpadlo pripojenie k plynnému zdroju, čo umožňuje nižšie prevádzkové náklady a menej emisií skleníkových plynov.

 1. Je možné integrovať tepelné čerpadlo do existujúceho bazénového systému alebo je potrebná dodatočná inštalácia?

Tepelné čerpadlá pre bazény možno integrovať do existujúceho bazénového systému. Ak máte už nainštalovaný bazén, môžete tepelné čerpadlo pripojiť k existujúcemu systému filtrovania a ovládania teploty. V niektorých prípadoch je potrebné vykonať dodatočnú inštaláciu, napríklad pre inštaláciu potrebných rúr, vodičov alebo štruktúry pre vonkajšiu jednotku čerpadla. Je dôležité konzultovať s odborníkom alebo inštalatérom, ktorý vám pomôže s vhodnou inštaláciou.

 1. Aké sú faktory, ktoré by mali byť zohľadnené pri umiestnení tepelného čerpadla v blízkosti bazéna a aké sú prípadné obmedzenia v umiestnení?

Pri umiestnení tepelného čerpadla pre bazén je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov. Optimálne umiestnenie tepelného čerpadla pre bazén je v blízkosti bazénovej technickej miestnosti, kde sa nachádzajú filtre a iné bazénové zariadenia. Týmto spôsobom sa minimalizuje dĺžka potrubia a strata tepla počas prenosu. Okrem toho je dôležité zvážiť nasledujúce aspekty:

 • Vzdialenosť od bazéna: Tepelné čerpadlo by malo byť umiestnené dostatočne blízko bazéna, aby bolo možné minimalizovať straty tepla počas prenosu cez potrubia. Ideálne by malo byť umiestnené v blízkosti technickej miestnosti bazéna alebo bazénovej konštrukcie.
 • Prístup k vzduchu: Tepelné čerpadlo potrebuje prístup k čerstvému vzduchu na získanie tepelnej energie. Preto by malo byť umiestnené na mieste, kde je dostatok vzduchu pre jeho správnu prevádzku. Treba zabrániť blokáde prívodu vzduchu pre optimálny výkon čerpadla.
 • Odstránenie odstredenej vlhkosti: Tepelné čerpadlo vyprodukuje kondenzáciu, ktorá musí byť odvedená z jednotky. Pri umiestnení čerpadla je dôležité mať na pamäti odvodnenie kondenzátu a zabezpečiť, aby sa odstránila odstredená vlhkosť z jednotky.
 • Ochrana pred poveternostnými vplyvmi: Tepelné čerpadlá pre bazény by mali byť chránené pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako sú prívalový dážď, silný vietor alebo priam slnečné žiarenie. Montáž na vhodnom mieste, kde je minimalizované vystavenie týmto podmienkam, pomáha predĺžiť životnosť a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku čerpadla.

Pri umiestňovaní tepelného čerpadla je vždy vhodné konzultovať s odborníkom alebo inštalatérom, ktorý môže poskytnúť odporúčania a presne určiť najvhodnejšie umiestnenie pre vaše konkrétne podmienky.

4.9/5 - (15 votes)
Tento článok bol uverejnený v kategórii Záhrada. Pridaj odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *